Araling Panlipunan

Please sign up or log-in to your account to access the worksheets.

Online Worksheets

Ako ay Pilipino - Set A No of Questions: 7
Ako ay Pilipino - Set B No of Questions: 10
Ang Daigdig ng Tao No of Questions: 12
Ang Ekosistem ng Kagubatan ng Pilipinas No of Questions: 20
Ang Kababaihan sa Pamahalaan - Set A No of Questions: 10
Ang Kalagayan ng Mag-Anak Ngayon No of Questions: 20
Ang Mamamayang Pilipino at mga Karapatan at Tungkulin Nila - Set A No of Questions: 10
Ang Mamamayang Pilipino at mga Karapatan at Tungkulin Nila - Set B No of Questions: 15
Ang mga Halaman at mga Hayop sa Pilipinas - Set A No of Questions: 10
Ang mga Halaman at mga Hayop sa Pilipinas - Set B No of Questions: 10
Ang mga Katangiang Likas ng Pilipinas No of Questions: 11
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Set A No of Questions: 10
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Set B No of Questions: 10
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Talasalitaan No of Questions: 20
Ang mga Pagkilos ng Mundo No of Questions: 15
Ang mga Samahan sa Pamayanan No of Questions: 19
Ang Mundo at ang Pilipinas No of Questions: 20
Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Pamayanan - Set B No of Questions: 10
Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Pamayanan - Talasalitaan No of Questions: 19
Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Pamayanan- Set A No of Questions: 10
Ang Populasyon ng Pilipinas - Set A No of Questions: 10
Ang Populasyon ng Pilipinas - Set B No of Questions: 10
Ang Ugnayan ng Lalaki at Babae: Noon at Ngayon No of Questions: 20
Araling Impormatibo - Set A No of Questions: 15
Lokasyon at Klima ng Pilipinas - Set A No of Questions: 10
Lokasyon at Klima ng Pilipinas - Set B No of Questions: 10
Mahahalagang Samahan sa Pamayanan - Set A No of Questions: 15
Mahahalagang Samahan sa Pamayanan - Set B No of Questions: 10
Mga Anyong Lupa No of Questions: 7
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig No of Questions: 15
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig ng Pilipinas No of Questions: 20
Mga Anyong Tubig No of Questions: 8
Mga Kakayahan ng Batang Pilipino - Set A No of Questions: 10
Mga Kakayahan ng Batang Pilipino - Set B No of Questions: 10
Mga Karapatan at Tungkulin ng Batang Pilipino - Talasalitaan - Set B No of Questions: 10
Mga Karapatan at Tungkulin ng Batang Pilipino - Talasalitaan Set A No of Questions: 10
Mga Likas na Yaman, Klima, at Panahon ng Aking Pamayanan No of Questions: 20
Mga Makasaysayang Lugar sa Pilipinas No of Questions: 20
Mga Pamayanang Pilipino No of Questions: 10
Mga Pambansang Sagisag sa Pilipinas No of Questions: 20
Mga Pangangailangan ng Tao at ng Pamayanan No of Questions: 20
Mga Sagisag ng Pilipinas - Set A No of Questions: 20
Pagtugon sa mga Pangangailangan No of Questions: 11
Pilipinas Bilang Bahagi ng Mundo - Set A No of Questions: 15
Pilipinas Bilang Bahagi ng Mundo - Set B No of Questions: 15
Talasalitaan - Ang Lahing Pilipino No of Questions: 10
Unit Worksheet - Ako ay Pilipino Set 1A No of Questions: 40
Unit Worksheet - Ako ay Pilipino Set 1B No of Questions: 40
Unit Worksheet - Ang Ating Populasyon Set 6A No of Questions: 20
Unit Worksheet - Ang Ating Populasyon Set 6B No of Questions: 30
Unit Worksheet - Ang Ating Populasyon Set 6C No of Questions: 35
Unit Worksheet - Ang Kapaligiran ng Aking Pamayanan Set 3A No of Questions: 20
Unit Worksheet - Ang Kapaligiran ng Aking Pamayanan Set 3B No of Questions: 20
Unit Worksheet - Ang Kapaligiran ng Aking Pamayanan Set 3C No of Questions: 20
Unit Worksheet - Ang Lahing Pilipino Set 2A No of Questions: 30
Unit Worksheet - Ang Lahing Pilipino Set 2B No of Questions: 30
Unit Worksheet - Ang Pilipinas sa Bahaging Ito ng Mundo Set 4A No of Questions: 20

Printable Worksheets

Ako ay Pilipino No of Questions: 17
Ang Daigdig ng Tao No of Questions: 20
Ang Estado ng Pilipinas Set A No of Questions: 10
Ang Estado ng Pilipinas Set B No of Questions: 10
Ang Globo Modelo ng Mundo No of Questions: 20
Ang Grid ng Daigdig No of Questions: 20
Ang Kababaihan sa Pamahalaan - Set A No of Questions: 10
Ang Kababaihan sa Pamahalaan - Set B No of Questions: 10
Ang Kagubatan at Lupain ng Pilipinas Set A No of Questions: 10
Ang Kagubatan at Lupain ng Pilipinas. Set B No of Questions: 10
Ang Kahalagahan ng Mapa No of Questions: 20
Ang Mamamayang Pilipino at mga Karapatan at Tungkulin Nila - Set A No of Questions: 14
Ang Mamamayang Pilipino at mga Karapatan at Tungkulin Nila - Set B No of Questions: 15
Ang mga Halaman at mga Hayop sa Pilipinas No of Questions: 20
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Set A No of Questions: 20
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Set B No of Questions: 25
Ang Mga Katutubong Pamayanan - Talasalitaan No of Questions: 20
Ang mga Pagkilos ng Mundo No of Questions: 20
Ang Mundo at ang Pilipinas No of Questions: 20
Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Pamayanan No of Questions: 20
Ang Pisikal na Kapaligiran ng Aking Pamayanan - Talasalitaan No of Questions: 20
Ang Populasyon ng Pilipinas No of Questions: 20
Ang Ugnayan ng Lalaki at Babae: Noon at Ngayon No of Questions: 20
Araling Impormatibo - Set A No of Questions: 15
Araling Impormatibo - Set B No of Questions: 10
Lokasyon at Klima ng Pilipinas No of Questions: 20
Mahahalagang Samahan sa Pamayanan - Set A No of Questions: 15
Mahahalagang Samahan sa Pamayanan - Set B No of Questions: 20
Map of ARMM - Set A No of Questions: 5
Map of ARMM - Set B No of Questions: 5
Map of CAR - Set A No of Questions: 6
Map of CAR - Set B No of Questions: 6
Map of NCR - Set A No of Questions: 17
Map of NCR - Set B No of Questions: 17
Map of NCR - Set C No of Questions: 17
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig No of Questions: 15
Mga Anyong Tubig ng Pilipinas Set A No of Questions: 10
Mga Anyong Tubig ng Pilipinas Set B No of Questions: 10
Mga Kakayahan ng Batang Pilipino - Set A No of Questions: 20
Mga Karapatan at Tungkulin ng Batang Pilipino - Talasalitaan No of Questions: 20
Mga Karapatan at Tungkulin ng Batang Pilipino No of Questions: 20
Mga Mahahalagang Pagdiriwang sa Pilipinas No of Questions: 18
Mga Pamayanang Pilipino No of Questions: 19
Mga Pambansang Sagisag sa Pilipinas No of Questions: 20
Mga Pangangailangan ng Tao at ng Pamayanan No of Questions: 20
Mga Proyektong Pangkalikasan Set A No of Questions: 10
Mga Proyektong Pangkalikasan Set B No of Questions: 10
Mga Sagisag ng Pilipinas - Set A No of Questions: 20
Mga Sagisag ng Pilipinas - Set B No of Questions: 10
Mga Tanawin at Pook-Pasyalan sa Pilipinas No of Questions: 20
Mga Uri ng Pamayanan sa Pilipinas No of Questions: 20
Pagtugon sa mga Pangangailangan No of Questions: 20
Pilipinas Bilang Bahagi ng Mundo - Set A No of Questions: 34
Pilipinas Bilang Bahagi ng Mundo - Set B No of Questions: 28
Talasalitaan - Ang Lahing Pilipino No of Questions: 10