Filipino

Please sign up or log-in to your account to access the worksheets.

Online Worksheets

Ang Bagong Alpabetong Pilipino - Set A No of Questions: 10
Ang Bagong Alpabetong Pilipino - Set B No of Questions: 10
Ang mga Kambal-Katinig o Klaster - Set A No of Questions: 10
Ang mga Kambal-Katinig o Klaster - Set B No of Questions: 10
Bahagi ng Pangungusap - Set A No of Questions: 10
Bahagi ng Pangungusap - Set B No of Questions: 10
Kailanan ng Panghalip Panao - Set A No of Questions: 10
Kailanan ng Pangngalan No of Questions: 14
Kasarian ng Pangngalan - Set A No of Questions: 10
Kasarian ng Pangngalan - Set B No of Questions: 10
Kasarian ng Pangngalan - Set C No of Questions: 15
Katinig - Set A No of Questions: 10
Katinig - Set B No of Questions: 10
Kayarian ng mga Salita - Set A No of Questions: 13
Kayarian ng mga Salita - Set B No of Questions: 13
Kayarian ng Pangungusap No of Questions: 20
Magkatulad at Magkasalungat na Pang-uri - Set A No of Questions: 20
Magkatulad at Magkasalungat na Pang-uri - Set B No of Questions: 20
Mga Pananda No of Questions: 10
Mga Pandiwa sa Iba’t Ibang Aspekto - Set A No of Questions: 10
Mga Pandiwa sa Iba’t Ibang Aspekto - Set B No of Questions: 10
Mga Pang-abay na Ingklitik No of Questions: 20
Mga Pang-uring Kaugnay ng Iba’t Ibang Pandama No of Questions: 15
Mga Pang-uring Pandama No of Questions: 20
Mga Pangngalang Angkop sa Kapulungan No of Questions: 20
Mga Sugnay na Bumubuo sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap No of Questions: 20
Pagkilala sa Iba pang Pang-abay No of Questions: 20
Pagpapantig - Set A No of Questions: 10
Pagpapantig - Set B No of Questions: 10
Pagpapantig at Anyo ng Pantig - Set A No of Questions: 12
Pagpapantig at mga Anyo ng Pantig - Set B No of Questions: 12
Pandiwa - Aspekto - Set A No of Questions: 10
Pandiwa - Aspekto - Set B No of Questions: 10
Pandiwa - Pagbuo ng iba't ibang aspekto No of Questions: 20
Pandiwa at mga Aspekto Nito No of Questions: 10
Pang-angkop na Na at Ng No of Questions: 20
Pang-uri sa Iba’t Ibang Antas ng Paglalahad No of Questions: 20
Panghalip na Pananong - Set B No of Questions: 10
Panghalip Panao at ang mga Panauhan Nito No of Questions: 20
Panghalip-Kahulugan at uri No of Questions: 15
Pangngalan - Kasarian No of Questions: 20
Pangngalan - Katangian at Konsepto - Set A No of Questions: 20
Pangngalan - Katangian at Konsepto - Set B No of Questions: 15
Pangngalan at mga Uri Nito No of Questions: 16
Pangngalan at Uri ng Pangngalan - Set A No of Questions: 12
Pangngalan at Uri ng Pangngalan - Set B No of Questions: 12
Pangungusap at ang Dalawang Bahagi Nito - Set A No of Questions: 10
Pangungusap at ang Dalawang Bahagi Nito - Set B No of Questions: 10
Pangungusap at ang Dalawang Bahagi Nito - Set C No of Questions: 15
Panlaping Makadiwa No of Questions: 15
Parirala at Pangungusap No of Questions: 16
Talasalitaan - Pagbibigay-kahulugan sa ibang salita No of Questions: 10
Uri ng Pang-abay No of Questions: 20
Uri ng Pangungusap - Set A No of Questions: 12
Uri ng Pangungusap - Set B No of Questions: 12
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit No of Questions: 15
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit at Kayarian No of Questions: 20
Wastong Gamit ng Panghalip No of Questions: 20
Wastong Paggamit ng Pangngalan No of Questions: 20

Printable Worksheets

Ang Bagong Alpabetong Pilipino No of Questions: 20
Bahagi ng Pangungusap No of Questions: 20
Iba’t Ibang Kailanan ng Pang-uri No of Questions: 20
Kailanan ng Panghalip Panao No of Questions: 20
Kailanan ng Pangngalan No of Questions: 20
Kambal-Katinig o Klaster No of Questions: 20
Kasarian ng Pangngalan No of Questions: 20
Katinig No of Questions: 20
Kayarian ng mga Salita No of Questions: 20
Kayarian ng Pangungusap No of Questions: 20
Magkatulad at Magkasalungat na Pang-uri - Set A No of Questions: 20
Magkatulad at Magkasalungat na Pang-uri - Set B No of Questions: 20
Mga Pananda No of Questions: 20
Mga Pandiwa sa Iba’t Ibang Aspekto No of Questions: 20
Mga Pang-abay na Ingklitik No of Questions: 20
Mga Pang-uring Kaugnay ng Iba’t Ibang Pandama No of Questions: 20
Mga Pang-uring Naglalarawan sa Tao, Bagay, Pook at Pangyayari No of Questions: 20
Mga Pang-uring Pandama No of Questions: 20
Mga Pangngalang Angkop sa Kapulungan No of Questions: 20
Mga Pangungusap sa Karaniwan at Di Karaniwang Ayos at Mga Pangungusap Ayon sa Bahaging Bumubuo Nito No of Questions: 15
Mga Sugnay na Bumubuo sa Tambalan at Hugnayang Pangungusap No of Questions: 20
Pagkilala sa Iba pang Pang-abay No of Questions: 20
Pagpapantig No of Questions: 20
Pagpapantig at mga Anyo ng Pantig No of Questions: 20
Panauhan at Kailanan ng Panghalip na Panao No of Questions: 20
Pandiwa - Aspekto No of Questions: 20
Pandiwa - Pagbuo ng iba't ibang aspekto No of Questions: 20
Pandiwa at mga Aspekto Nito No of Questions: 20
Pang-abay na Pamanahon, Panlunan at Pamaraan Set A No of Questions: 10
Pang-abay na Pamanahon, Panlunan at Pamaraan Set B No of Questions: 10
Pang-angkop na NA at NG No of Questions: 30
Pang-uri sa Iba’t Ibang Antas ng Paglalahad No of Questions: 20
Pang-uring Pahambing Set A No of Questions: 10
Pang-uring Pahambing Set B No of Questions: 10
Panghalip - Kahulugan at Uri No of Questions: 20
Panghalip Bilang Paksa at Pinaglalaanan sa Pangungusap Set A No of Questions: 10
Panghalip Bilang Paksa at Pinaglalaanan sa Pangungusap Set B No of Questions: 10
Panghalip na Panaklaw at Patulad No of Questions: 15
Panghalip na Pananong - Set B No of Questions: 10
Panghalip Panao at ang mga Panauhan Nito No of Questions: 20
Pangngalan - Kasarian No of Questions: 20
Pangngalan - Katangian at Konsepto No of Questions: 35
Pangngalan at mga Uri Nito No of Questions: 16
Pangngalan at Uri ng Pangngalan No of Questions: 20
Pangungusap at ang Dalawang Bahagi Nito No of Questions: 20
Panlaping Makadiwa No of Questions: 20
Parirala at Pangungusap No of Questions: 20
Parirala at Sugnay na Pang-abay No of Questions: 20
Patinig No of Questions: 24
Uri ng Pang-abay No of Questions: 20
Uri ng Pangungusap No of Questions: 20
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit No of Questions: 20
Uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit at Kayarian No of Questions: 20
Wastong Gamit ng Panghalip No of Questions: 20
Wastong Paggamit ng Pangngalan No of Questions: 20